Plan lekcji
Oddziały
1TM 2TM 3TM 3TOT 3TŻU 1k 1mps 2k 2mps 3k 3mps
Nauczyciele
W.Bakuniewicz (WB) E.Bartoszewicz (EB) M.Bejnarowicz (MB)
A.Citko (AC) K.Czokajło (KC) J.Daniłowicz (JD)
D.Dzieniszewska (DD) Z.Dzierżyński (ZD) A.Gąsiewska (AG)
T.Gorajewska (TG) D.Górny (DG) J.Górski (JG)
M.Granacka (MG) I.Kęcik (IK) T.Kłoczko (TK)
J.Kołakowska (JK) A.Lewczuk (AL) U.Maliszewska (UM)
M.Oleksy (OM) G.Ossowska (GO) B.Ostrowski (BO)
M.Pieklarz (PM) B.Potapowicz (BP) M.Puczyńska (MP)
M.Różańska (RM) I.Rutkowska-Cyl (IR) P.Sieradzki (PS)
A.Skibicka-Bezrudczyk (AS) E.Skindzier (SE) E.Słomski (ES)
J.Zawacka (JZ)
Sale
013 014 015
018 026 043
044 046 047
107 108 109
110 111 112
113 115 116
124 125 126
127 130 131
132