Plan lekcji
Oddziały
1TM 1TOT 1TŻU 2TM 2TOT 2TŻU 3TM 3TOT 3TŻU 4TOT 4TPS 4TŻG 1k 1mmm 1mmi 2k 2mmm 3k 3mps
Nauczyciele
W.Bakuniewicz (WB) E.Bartoszewicz (EB) M.Bejnarowicz (MB)
A.Borowik (AB) K.Bręk (KB) K.Bręk (BK)
A.Citko (AC) K.Czokajło (KC) J.Daniłowicz (JD)
J.Dęmska-Gilewska (DJ) D.Dzieniszewska (DD) Z.Dzierżyński (ZD)
A.Gąsiewska (AG) T.Gorajewska (TG) D.Górny (DG)
J.Górski (JG) M.Granacka (MG) W.Jasionowski (WJ)
I.Kęcik (IK) J.Kołakowska (JK) K.Kołakowski (KK)
M.Kondracka (MK) J.Kwiecień (KJ) A.Lewczuk (AL)
U.Maliszewska (UM) M.Obrębska (MO) M.Oleksy (OM)
G.Ossowska (GO) B.Potapowicz (BP) M.Puczyńska (MP)
D.Raciborska (DR) M.Różańska (RM) M.Rutkowska (MR)
I.Rutkowska-Cyl (IR) A.Skibicka-Bezrudczyk (AS) E.Słomski (ES)
G.Witkowska (GW) J.Zawacka (JZ)
Sale
013 014 015
016 018 026
043 044 045
046 047 106
107 108 109
110 111 112
113 114 115
116 118 123
124 125 126
127 130 131
132 028