Plan lekcji
Oddziały
1TM 1TOT 1Tżu 2TM 2TOT 2Tżu 2TŻG 3TOT 3TPS 3TŻG 1k 1mm 2k 2mps 3mps
Nauczyciele
W.Bakuniewicz (WB) E.Bartoszewicz (EB) M.Bejnarowicz (MB)
A.Borowik (AB) K.Bręk (KB) K.Bręk (BK)
T.Choroszewski (TC) A.Citko (AC) K.Czokajło (KC)
M.Danilczyk (MD) J.Daniłowicz (JD) J.Dęmska (DJ)
D.Dzieniszewska (Dz) Z.Dzierżyński (ZD) A.Gąsiewska (AG)
G.Gołaszewski (GG) T.Gorajewska (TG) J.Górski (JG)
M.Granacka (MG) W.Jasionowski (WJ) I.Kęcik (IK)
T.Kłoczko (TK) J.Kołakowska (JK) K.Kołakowski (KK)
M.Kondracka (MK) A.Lewczuk (AL) U.Maliszewska (UM)
M.Obrębska (MO) M.Oleksy (OM) G.Ossowska (GO)
M.Pietrzak-Wolinowska (PM) B.Potapowicz (BP) D.Raciborska (DR)
M.Różańska (RM) I.Rutkowska - Cyl (IR) M.Rutkowska (MR)
E.Skindzier (ES) E.Słomski (SE) G.Witkowska (GW)
J.Zawacka (JZ)
Sale
013 014 015
016 043 044
045 046 047
106 107 108
109 110 111
112 113 114
115 116 118
123 124 125
126 127 130
131 132